. . . . . . . . . .  L E T T E R I N G . . . . . . . . . . .